LPEU/2019/111 COM(2019)118 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/196 zo 7. februára 2018, ktorým sa zavádzajú d...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)118
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/111

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 05.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.03.2019
Ukončenie štádia: 08.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)