LPEU/2019/108 COM(2019)124 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Svetovej colnej organizácii v súvislosti s harmonizovaným systémom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)124
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/108

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.03.2019
Ukončenie štádia: 14.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)