LPEU/2018/99 COM(2018)490 SPRÁVA KOMISIE VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017 O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)490
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/99
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 23.01.2019