LPEU/2018/98 COM(2018)719 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhod...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)719
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/98
Dátum ukončenia procesu: 29.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018