LPEU/2018/97 COM(2018)705 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo a Rady pre dohľad nad verejným záujmom v roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)705
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/97

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)