LPEU/2018/92 COM(2018)698 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O vykonavaní nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a smernice 2002/15/ES o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave, v rokoch 2015 - 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)698
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/92
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 05.08.2021