LPEU/2018/89 COM(2018)691 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)691
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/89
Dátum ukončenia procesu: 21.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 21.11.2018