LPEU/2018/87 COM(2018)661 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa predkladaná orgánu udeľujúcemu absolutórium o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)661
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/87

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)