LPEU/2018/86 COM(2018)701 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU PÄTNÁSTA SPRÁVA PREHĽAD OPATRENÍ TRETÍCH KRAJÍN NA OCHRANU OBCHODU UPLATŇOVANÝCH VOČI EURÓPSKEJ ÚNII ZA ROK 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)701
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/86

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)