LPEU/2018/79 COM(2018)699 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Plnenie záväzkov EÚ v oblasti potravinovej a výživovej bezpečnosti: tretia dvojročná správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)699
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/79
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019