LPEU/2018/78 COM(2018)689 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Európsky rozvojový fond (ERF): prognózy záväzkov, platieb a príspevkov členských štátov na roky 2018, 2019, 2020 a nezáväzná prognóza na roky 2021-2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)689
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/78

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)