LPEU/2018/77 COM(2018)696 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní Akčného plánu na posilnenie európskej reakcie na podvody týkajúce sa cestovných dokladov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)696
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/77

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)