LPEU/2018/76 COM(2018)708 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)708
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/76

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)