LPEU/2018/75 COM(2018)709 OPRAVNÝ LIST č. 1 K NÁVRHU VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 Aktualizované odhadované potreby v prípade výdavkov na poľnohospodárstvo Vplyv dohôd o návrhoch Komisie a nových iniciatív Úpravy vychádzajúce z ne...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)709
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/75

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 31.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)