LPEU/2018/70 *COM(2018)683 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)683
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: žiadame zmenu gestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/70

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 16.10.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)