LPEU/2018/69 COM(2018)684 Návrh ROZHODNUTIE RADY o opozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie pri písomnom postupe, ktorý iniciuje Výbor znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu (OTIF) v záujme prijatia zmien

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)684
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/69
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 30.06.2020