LPEU/2018/65 COM(2018)690 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Šestnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)690
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/65
Dátum ukončenia procesu: 14.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 14.01.2019