LPEU/2018/63 COM(2018)674 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v príslušných výboroch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, pokiaľ ide o návrhy zmien predpisov OSN č. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17,

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)674
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/63
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 10.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 30.06.2020