LPEU/2018/62 COM(2018)672 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)672
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/62
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 12.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.10.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019