LPEU/2018/59 COM(2018)676 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)676
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/59
Dátum ukončenia procesu: 28.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018