LPEU/2018/51 COM(2018)677 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)677
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/51
Dátum ukončenia procesu: 29.11.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 11.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.10.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018