LPEU/2018/48 COM(2018)668 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)668
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/48

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)