LPEU/2018/45 COM(2018)665 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)665
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/45

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 05.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)