LPEU/2018/43 COM(2018)663 SPRÁVA KOMISIE o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)663
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/43
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019