LPEU/2018/254 COM(2018)855 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Súčasný stav a ďalší postup, pokiaľ ide o neuplatňovanie reciprocity v oblasti vízovej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)855
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/254

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 22.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.12.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)