LPEU/2018/252 COM(2018)860 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o druhom každoročnom preskúmaní fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)860
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/252
Dátum ukončenia procesu: 03.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 21.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.12.2018
Ukončenie štádia: 03.01.2019