LPEU/2018/251 Riadne predbežné stanovisko k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej leteckej prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)893
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predloženia predbežného stanoviska do Národnej rady SR v termíne do štyroch týždňov podľa § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/251
Dátum začiatku MPK: 21.02.2019
Dátum konca MPK: 27.02.2019
Dátum ukončenia procesu: 28.02.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia: 09.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.01.2019
Ukončenie štádia: 20.02.2019
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019