LPEU/2018/247 COM(2018)816 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európske štrukturálne a investičné fondy (2014 – 2020) Súhrnná správa o výročných správach o vykonávaní programov z roku 2018 vzťahujúca sa na vykonávanie v rokoch 2014 – 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)816
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/247

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)