LPEU/2018/245 *COM(2018)857 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)857
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/245

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)