LPEU/2018/244 COM(2018)842 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o fungovaní európskeho trhu s uhlíkom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)842
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/244
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 30.03.2021