LPEU/2018/239 COM(2018)843 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 1260/2013 o európskej demografickej štatistike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)843
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/239

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia: 17.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)