LPEU/2018/237 COM(2018)830 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní prílohy XI k služobnému poriadku a jeho článku 66a

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)830
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/237
Dátum ukončenia procesu: 07.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019