LPEU/2018/236 COM(2018)829 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní prílohy XII k služobnému poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)829
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/236
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019