LPEU/2018/234 COM(2018)837 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v rámci pracovnej skupiny pre víno zriadenej dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom, pokiaľ ide o formuláre, ktoré sa majú používať v prípade osvedčenia na dovoz vinárskych výrobkov s pôvodom v Japonsku do Európskej únie, a modality autocertifikácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)837
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/234

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)