LPEU/2018/227 COM(2018)845 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE A RADE Sedemnásta správa o pokroku dosiahnutom pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)845
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/227
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 25.10.2019