LPEU/2018/221 COM(2018)838 OZNÁMENIE KOMISIE o usmerneniach pre národné regulačné orgány k transparentnosti a posúdeniu cezhraničných sadzieb za balíky podľa nariadenia (EÚ) 2018/644 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1263

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)838
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/221

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UpREKaPŠ (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)