LPEU/2018/213 *C(2018)8111 ODPORÚČANIE KOMISIE o medzinárodnej úlohe eura v oblasti energetiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2018)8111
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zdôvodnenie odmietnutia: Toto odporúčanie je určené členským štátom, ústredným subjektom správy zásob, ktoré členské štáty zriadili podľa smernice 2009/119/ES. Gestorom smernice 2009/119/ES a subjektom zodpovedným za správu zásob je Správa štátnych hmotných rezerv SR, preto je odôvodnené jej doplnenie aspoň v pozícii spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/213

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)