LPEU/2018/209 COM(2018)799 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike v mene Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)799
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/209

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)