LPEU/2018/207 COM(2018)817 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 20...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)817
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/207

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)