LPEU/2018/199 COM(2018)790 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie a prvé výsledky týkajúce sa výkonnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)790
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/199
Dátum ukončenia procesu: 02.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 02.01.2019