LPEU/2018/192 COM(2018)793 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o určité rozpočtové a personálne záležitosti v súvislosti s vykon...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)793
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/192
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 30.06.2020