LPEU/2018/185 COM(2018)769 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o štatistikách o vede a technike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)769
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/185

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)