LPEU/2018/181 COM(2018)782 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)782
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/181
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019