LPEU/2018/177 COM(2018)779 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch z EPZF Systém včasného varovania č. 7-10/2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)779
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/177
Dátum ukončenia procesu: 05.12.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018