LPEU/2018/176 JOIN(2018)35 Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v rámci Asociačnej rady zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ic...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2018)35
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/176
Dátum ukončenia procesu: 23.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019