LPEU/2018/173 COM(2018)787 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o najnovšom vývoji, pokiaľ ide o euromince

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)787
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/173

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)