LPEU/2018/170 COM(2018)762 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu Vznik, spracovanie a preprava nebezpečného odpadu a iného odpadu v členských štátoch EÚ, 2013 – 2015; vykonávanie právomoci prijímať delegované akty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)762
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/170
Dátum ukončenia procesu: 24.01.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2019