LPEU/2018/169 COM(2018)771 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Investičný plán pre Európu: hodnotenie a...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)771
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/169
Dátum ukončenia procesu: 20.12.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018