LPEU/2018/166 COM(2018)759 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY o hospodárskej politike eurozóny

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)759
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/166

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)