LPEU/2018/163 COM(2018)757 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o rozvoji rastlinných bielkovín v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2018)757
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2018/163
Dátum ukončenia procesu: 13.12.2018

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018